Nieuws


28 april 2006.

Minder verkeersdoden in 2005

3VO waarschuwt voor in slaap sussen

Voorzitter Bruno Bruins: "Elk verkeersslachtoffer blijft er één teveel"

 

Huizen,

Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO is bijzonder verheugd dat het aantal verkeersdoden in 2005 verder is gedaald. In vergelijking met 2004 zijn vorig jaar 64 mensenlevens bespaard (van 881 verkeersdoden in 2004 naar 817 verkeersdoden = min ruim 7%). Daarmee is opnieuw bewezen dat het verkeer, ondanks een alsmaar toenemende automobiliteit, nog stukken veiliger is te maken. 3VO juicht het dan ook toe dat minister drs. Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat het in de Nota Mobiliteit genoemde streefcijfer van maximaal 900 verkeersdoden in 2010 gaat verlagen naar hoogstens 750 verkeersdoden.


3VO wil echter dat niemand zich door de opnieuw gunstige verkeersongevallencijfers in slaap laat sussen. "Want elk verkeersslachtoffer blijft er één teveel," aldus 3VO-voorzitter mr.drs. Bruno Bruins die er op wijst dat er helaas nog niets te zeggen valt over de omvang van het aantal verkeersgewonden in 2005. Hij roept politiek en samenleving dan ook op verkeersveiligheid een topprioriteit te laten blijven. Want er is nog veel werk aan de winkel om in het bijzonder kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een functiebeperking, extra te beschermen tegen het dagelijkse verkeersleed. Zo was er bij voetgangers en fietsers vorig jaar zelfs sprake van meer verkeersdoden en steeg in een jaar tijd het absolute aantal verkeersdoden in veilige 30 km-gebieden van 35 naar 41.

3VO vindt niettemin dat met de totale daling van het aantal verkeersslachtoffers een nieuw tijdperk voor een veiliger verkeer werkelijkheid wordt. De gezamenlijke strijd tegen de verkeersonveiligheid loont dubbel en dwars het geld en de moeite. "Minister Karla Peijs, kabinet en Tweede Kamer moeten daarom nu met moed, durf en ambitie nog verder doorpakken," vindt voorzitter Bruno Bruins. En omdat met verkeersveiligheid veel maatschappelijke winst is te behalen, mag de succesrijke aanpak daarvan niet worden overheerst door de aandacht - hoe belangrijk ook - voor bereikbaarheid en doorstroming. Met elke dag gemiddeld 2 doden, 45 ernstig gewonden en 250 mensen die na een verkeersongeval een spoedeisende behandeling in het ziekenhuis krijgen, is er in het verkeer immers nog altijd sprake van een rampsituatie.

3VO bepleit extra maatregelen die voor de verkeersveiligheid nog meer zoden aan de dijk zetten, zoals 30 km/u binnen de gehele bebouwde kom, autovrije schoolomgevingen, veilige oversteken voor voetgangers en fietsers, 60 km/u op gevaarlijke buitenwegen, maximaal 0,2 promille bloedalcoholgehalte (BAG) voor alle bestuurders, een bromfietsrijbewijs met praktijkexamen en een goed werkend puntenrijbewijs voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.

klik hier voor pagina terug

terug naar de vorige pagina