CDA

Er komt geen Transferium in Noord.
De autoloze zondagen zijn structureel vastgelegd.
Bereikbaarheid: In de binnenstad heeft het doorgaande verkeer op de singels voorrang. Arnhem blijft bereikbaar, maar auto's worden uit de binnenstad geweerd naar de singels.

De invulling van het parkeerbeleid is gebiedsgericht, afhankelijk van de wensen en behoeften van de bewoners en gebruikers.
Uitgangspunt hierbij is dat parkeren op gemeentegrond niet gratis is.
klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek