D66

D66 wil de plannen bij de Braamweg en de Heselbergerweg in breder perspectief zien en verdient de overlast van Rijnstate en de verkeersveiligheid voortdurend aandacht.

Zij (Els Dirksen) zet zich daarom in voor betere fietspaden en een veiligere oversteek van de Cattenpoelseweg.
We willen betere verkeersveiligheid op scheurtrajecten door de maximumsnelheden in de buurten te verlagen en een vrijliggend fietspad aan de Rozendaalseweg.
Het is tijd voor een fietspad langs de Bakenbergseweg. Er is geld nodig voor parkeerbeleid, veilige schoolroutes.

Ik (Jeffrey Leuverman) hou van een modern bruisend centrum. Natuurlijk moeten het verkeer en de bewoners niet te veel last ondervinden.
D66 spreekt mij ook aan omdat zij de bus- en fietsverbinding op de Mandelabrug wil behouden en vrachtverkeer terugdringt.

De Laar: ook neemt het verkeer toe. We zijn daarom blij met een goede oversteekplaats bij het winkelcentrum.
In Oost is de woonboulevard een punt van zorg; deze hoort niet in een woonwijk thuis. Als omwonende kom je op zaterdag je eigen wijk amper uit.
Het is goed dat D66 zich inzet voor een geluidsscherm bij het spoor in Elderveld en een voetpad langs de Hollandweg.

Er blijven in Heijenoord/Lombok veel wensen liggen. Denk aan een vrijliggend fietspad langs de Noordelijke Parallelweg, herinrichting van de onveilige in- en uitritten van de grote winkels aan de Amsterdamseweg, de al jarenlange wens van een rolstoelroute van Het Dorp naar de binnenstad, terugdringen van hardrijders in de wijk.

Gelukkig is D66 ook van begin af aan al tegen een rondweg door het landgoed MariŽndaal.

De wijk Monnikenhuizen kent veel asociaal rijgedrag en het wordt tijd dat er meer aandacht is voor de verkeers- en parkeerdruk en geluidsoverlast rond sportcomplex Valkenhuizen.

Presikhaaf-Oost: het is hier prettig wonen, maar er zijn ook problemen.
De kwaliteit van wegen laat te wensen over. Er is druk verkeer en we hebben veel last van de A12 en het spoor.

Schuytgraaf: het wordt tijd om de weg naar de Rijkerswoerdse plassen te openen.
Die maakt de wijk aantrekkelijker en het verkeer gemakkelijker. Er zijn kennelijk ongelukken nodig, voordat problemen, zoals een tekort aan stoplichten en slechte straatverlichting, verholpen zijn.

Sonsbeek-Zuid/Sint Marten: we moeten de parkeeroverlast tegengaan, met name in Sonsbeek-Zuid, waar nog geen vergunnningensysteem is.
Omdat het Spijkerkwartier dicht tegen het stadscentrum aanligt, heeft het permanent last van stedelijke problemen op het gebied van veiligheid, verkeer en parkeren.
klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek