Groen Links

Gezonde stad. Er zijn te veel mensen die in de herrie zitten en vieze lucht inademen.
Daarom ruim baan voor wandelaar, fietser, trolley- en waterstofbus.

Er komen mondjesmaat nieuwe fietspaden bij. Het onderhoud blijft achter.

Het busvervoer is verslechterd door bezuinigingen in Den Haag.
Maar het moet gezegd: de achteruitgang valt mee als je ziet hoeveel er moest worden bezuinigd.
Het dalurenkaartje voor de bus (een euro buiten de spits) trekt extra passagiers. Een geslaagd experiment van Connexxion!

Maar dan de auto. Er is in Arnhem geen sprake van een evenwichtig vervoersbeleid.
De gemeente geeft nog steeds te veel aandacht aan de auto.
GroenLinks kiest soms ook voor impopulaire maatregelen, maar krijgt daarvoor in de gemeenteraad tot nu te weinig handen op elkaar.
Toch zijn er enkele lichtpuntjes. Op het Gele Rijdersplein mag alleen nog door vergunninghouders en gehandicapten worden geparkeerd en de Blauwe Golven zijn inmiddels autovrij.
Op initiatief van GrondLinks zijn er meer gratis fietsenstallingen gekomen.

De aanpak van de singels ('omsingeling doorbroken') zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer.
Effect is ook een betere luchtkwaliteit in de binnenstad.
De uitvoering is in volle gang. De wijze waarop dat gebeurt, levert voor fietsers en voetgangers ergernissen op. Dat kan en moet beter.

Het station in Arnhem is in ontwikkeling. De HSL stopt in Arnhem.
In Arnhem-West richting Nijmegen krijgt het vierde persoon een ongelijkvloerse kruising.
Bewoners maken zich zorgen over de inpassing van het verbrede spoor en de overlast die dit met zich meebrengt.

De aanleg van regiorail staat centraal in het Knooppunt Arnhem Nijmegen. Deze nieuwe railverbinding, de komst van een NS-station in Schuytgraaf en de nieuwe afslag A50-Amsterdamseweg maken de Westtangent door MariŽndaal volstrekt overbodig.

Luchtvervuiling en lawaai zijn voor GroenLinks de belangrijkste argumenten om het autoverkeer uit het centrum te weren.
Daarom stimuleren wij het gebruik van openbaar vervoer en fiets.

GroenLinks kiest voor meer bezoek aan de binnenstad, maar streeft uit het oogpunt van doorstroming, bereikbaarheid en luchtkwaliteit naar minder auto's in het centrum.
Daarom vinden wij dat serieus werk gemaakt moet worden van transferia aan de rand van Arnhem.

Er komen in de binnenstad alleen parkeergarages bij ten behoeve van wonen en werken.
Uitgangspunt is dat doorgaand verkeer en parkeerverkeer op de singels rondom de binnenstad elkaar niet blokkeren.
Dat houdt in dat deze garages (net) buiten de singels komen te liggen of door tunnels worden ontsloten.

Dus als het aan GroenLinks ligt:

 • komen er parkeergarages voor bewoners van wijken rondom de binnenstad. De aanleg wordt gefinancierd uit de parkeerbelasting. Een parkeervergunning voor een tweede en derde auto wordt, als het aan ons ligt, fiks duurder;
 • gaat parkeren van zeer vervuilende auto's zoals SUV's en dieselauto's zonder roetfilter, meer geld kosten;
 • gaat de maximum snelheid op hoofdwegen rondom de stad omlaag;
 • wordt er een actief nieuwe beleid ontwikkeld met betrekking tot transferia;
 • komen er meer fietspaden en worden de bestaande beter onderhouden;
 • komt er meer aandacht voor goede voetpaden, looproutes en rolstoeltoegankelijkheid. Nieuwe infrastructuur mag niet ten koste gaan van de voetganger;
 • worden concrete stappen gezet op weg naar een fietsbrug over de Rijn;
 • komen er veilige fietsroutes naar de middelbare scholen;
 • investeert de gemeente in slimme stoplichten, zodat de wachttijden voor fietsers en voetgangers korter worden; wordt het systeem van dalkaartjes voor de bus uitgebreid;
 • wordt overstappen van bus, trein en fiets makkelijker door goede stallingsmogelijkheden voor fietsen bij alle bushaltes, goedkopere fietsverhuur bij het station en gratis bewaakte fietsenstallingen bij alle stations;
 • komt er een expertisecentrum 'brandstof dat samen met overheid en bedrijfsleven verschillende alternatieve energiebronnen onderzoekt en experimenten uitvoert, bijvoorbeeld met waterstofbussen;
 • komt er geen Westtangent door MariŽndaal.
klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek