Pro Arnhem

Verkeer:
Nu Arnhem tot eind 2006 bezig is met de aanleg van de rechtsom draaiende binnenstadsring.
Dit is nodig om de doorstroming in de stad te bevorderen. tijdens de werkzaamheden moet de overlast voor de weggebruikers tot een minimum beperkt worden.

Pro Arnhem wil onder meer duidelijke bebording, voldoende tijdelijke parkeerplaatsen en dat werkzaamheden zoveel mogelijk 's nachts verricht worden.

De verkeerschaos in de stad moet snel worden opgelost.
Daarom is versterking van de hoofdwegenstructuur een duidelijk en voldoende parkeerbeleid nodig. Verder moet de parkeerbehoefte beperkt worden door bijvoorbeeld het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

Gratis openbaar vervoer:
Pro Arnhem wil de kansen van het openbaar vervoer, ten opzichte van de auto, sterk verbeteren.
Vooral de snelheid en daarmee de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer kan verbeterd worden, door op alle in- en uitvalswegen van de stad vrijliggende busbanen aan te leggen.

Voor de fietsers moet er een veilig, aaneensluitend goed onderhouden net van fietspaden voorhanden zijn. Plus een goed gespreid aanbod aan stallingruimte.

Trolleybus. De trolleybus, een van de iconen van Arnhem, is een van de meest schone vormen van openbaar vervoer.
Juist deze schone en stille voorziening moeten wij in onze stad koesteren en behouden. Wij pleiten voor uitbreiding van het trolleynet in Arnhem en omstreken.klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek