PvdA

Een ander belangrijk punt bij de leefbaarheid is de verkeersveiligheid in de wijken. Deze kan worden verbeterd door verkeersremmende maatregelen te nemen zoals verkeersdrempels. Maar ook door aanleg van veilige fietsroutes en het instellen van autovrije zones rond scholen. De PvdA pleit voor 30km-zones en een verdere vermindering van sluipverkeer rond scholen.
klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek