SP

Openbaar vervoer
Goed openbaar vervoer en de fiets zijn samen de oplossing van elk fileprobleem en milieuvriendelijk.
Er is de afgelopen jaren echter flink bezuinigd op het openbaar vervoer waardoor veel wijken steeds geďsoleerder zijn komen te liggen.
Ook de toestand van het wegdek laat veel te wensen over.

Op het gebied van fiets- en voetgangersbeleid moet een flinke inhaalslag worden gemaakt:
a. Beter onderhoud en asfalteren van fietspaden.
b. Alle fietsonvriendelijke verkeersdrempels worden vervangen door fietsvriendelijke drempels.
c. De gemeente zorgt voor goede en veilige fietspaden (denk aan voldoende verlichting langs fietspaden)
d. Fietsvriendelijkere afstelling verkeerslichten.
e. Gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum.

De gemeente gaat omwonenden van bedrijven en transportroutes actiever inlichten over de veiligheidsrisico’s daarvan.
Omwonenden weten dan wat er in hun wijk allemaal gaande is en kunnen daar beter op inspelen.

Wijken waar de bewoners dit wensen, worden omgedoopt tot 30 kilometer zones.

Bij alle invalswegen moeten transferia komen waar mensen tegen kostprijs een dag lang hun vervoermiddel kwijt kunnen en direct kunnen overstappen op het openbaar vervoer.

Het fietsgebruik moet worden gestimuleerd door een beter fietspadennet en goede stallingen.

De bewegwijzering moet verbeterd worden met het oogpunt op de doorstroming en veiligheid van het wegverkeer.

De kosten voor de automobilist moeten worden verschoven van autobezit naar autogebruik.
De accijnzen van minder vervuilende brandstoffen worden verlaagd, in sommige gevallen tot nul procent om schone techniek te bevorderen.
klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek