VVD

De overheid moet openbaar vervoer, fietsen en autorijden optimaal ondersteunen.
Het is aan de Arnhemse burgers om een keus te maken hoe men zich wenst te verplaatsen.

Nu er voldoende vrije busbanen en fietspaden zijn, wil de VVD mede uit het oogpunt van milieuvervuiling, het autoverkeer een snellere doorstroming geven met doorstroom-bevorderende verkeersoplossingen.

De VVD is van mening dat:
de centrumring volop kansen biedt voor een vlotte doorstroming, maar die kansen moeten we wel benutten.
Een groene golf op de centrumring en op de doorgaande wegen is noodzakelijk.

Buiten de centrumring, niet onnodig omrijden, maar de kortste route benutten.

Het behouden van de openbaar vervoerbaan van en naar het Centraal Station om vlotte doorstroming van het openbaar vervoer te verzekeren.

Na 22.00 uur kunnen van zondag t/m woensdag voor doorgaande wegen de verkeerslichten in de stad op oranje gaan voor wegen waar de snelheid niet meer dan 50 km/u bedraagt. Een uitzondering moet gelden voor pleinen.

Parkeren: meer in plaats van minder.

Bij een gastvrij Arnhem hoort een aantrekkelijk aanbod aan parkeerplaatsen.

de VVD is van mening dat er voldoende goed bereikbare parkeerplaatsen moeten zijn.
Het parkeertarief moet concurrerend zijn met de omliggende gemeenten en als redelijk ervaren worden door de Arnhemmers.
Het tarief moet dus zeker niet omhoog.
De VVD is van mening dat de opbrengsten van parkeervoorzieningen aangewend moeten worden voor de aanleg van nieuwe ondergrondse parkeerplaatsen.
De afdracht van de parkeergelden aan algemene middelen moet stoppen.

Bereikbaarheid: OV en auto

De bereikbaarheid van de stad is essentieel voor haar economische vitaliteit.

Met de ontwikkeling van de wijk Schuytgraaf en de realisatie van Rijnboog wordt de noodzaak om te komen tot een goede Zuid-Noord verbinding aan de westzijde van de stad steeds groter.
Die noodzaak wordt nog eens onderstreept door te verwachten overbelasting van de centrumring.
Die overbelasting gaat gepaard met aantasting van de luchtkwaliteit, het vastlopen van het verkeer en de aantasting van de economische vitaliteit van de binnenstad.

De VVD staat voor een goede Zuid-Noord verbinding die een oplossing biedt voor de genoemde problemen.
Bij de tracťkeuze zal het landgoed MariŽndaal en aansluitend natuurgebied intact blijven.
Daarnaast bepleit de VVD de vorming van de ruit van autosnelwegen om Arnhem.
klik hier voor de pagina politiek

terug naar de pagina politiek